facebook

Edumi Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası ... Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Edumi”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda; kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve korunmasına ilişkin olup, ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Bu Gizlilik Politikasının amacı:

 • Elde ettiğimiz verileri kullanma amacımızı ve şeklimizi mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;
 • Sizin izninizle hangi bilgileri elde ettiğimizi ve bu bilgilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği açıklamak;
 • Bu bilgilerin hangi amaç ve yöntemlerle üçüncü kişilere aktarıldığı konusunda bilgi vermek;
 • Kişisel verilerinizle ilgili yasal haklarınız konusunda sizi aydınlatmak;
  Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusundaki sorumluluğumuzu açıklamaktır.

Bu politika yalnızca Edumi ürün ve hizmetlerinin kullanımı bakımından geçerlidir. Edumi’ye ait olmayan tüm web sitesi ve ortamlarda, ilgili kişi veya kurumun gizlilik politikası ve kuralları geçerli olacaktır.

Edumi’nin işbu metne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu Gizlilik Politikası 12.05.2019 tarihli olup, politikanın Edumi tarafından kısmen veya tamamen güncellenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek ve internet sitemiz edumi.com aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

 1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ... Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan ad-soyad, e-posta adresi, GSM numarası, uzmanlık bilgileri, fotoğraf, teknik cihaz bilgileri, site içi kullanım bilgileri ve demografik bilgiler Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun, sayılan amaçlarla sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, Edumi tarafından eğitim platformu hizmetlerinin sağlanması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin analizi ve sürdürülmesi, müşteri hizmetleri sağlanması, eğitim hizmetlerinin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması, sistem güvenliğinin sağlanması, yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde ya da hizmetlerimizi kullandığınızda sizin hakkınızda çeşitli kişisel veriler toplamaktayız.

Web sitemize girdiğinizde, Edumi aracılığıyla bir ödeme gönderip aldığınızda ya da Edumi’ye kaydolup bir hesap açtığınızda; eğitim hizmetlerini etkili ve güvenli bir biçimde sunmak için gereken bilgileri toplarız.

Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Kişisel bilgileriniz (örneğin isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, kimlik numaranız, telefon numaranız).
  Ödeme bilgileri (örneğin kredi kartı numaranız, kartınızın son kullanma tarihi, taksit tercihiniz).
 • Edumi hizmetlerinden yararlanan bir eğitmen olmak istemeniz halinde, uzmanlık alanınız ve kimliğini belirlemeye yarayan bilgiler, iletişim bilgileri, eğitiminize ilişkin tanıtıcı ve açıklayıcı bilgi ve belgeler, ödemenin aktarılabilmesi için gereken banka bilgileri ve Edumi ürün ve hizmetlerini kullanımınıza ilişkin kayıtlar (IP adresi, kullandığınız web altyapısı vs.) elde edilecektir. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir ve firma olarak, bu kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunuzu garanti etmeniz gerekir.
 • Çerezler (cookie), işaretçiler ve diğer takip mekanizmaları üzerinden elde edilen bilgiler (örneğin cihazınıza, coğrafi konumunuza ve kullanımınıza ilişkin detaylar). Hizmetlerimizi sunmak ve ilgi alanınıza dönük pazarlama faaliyetleri için kullandığımız çerezler ve diğer takip teknolojilerinin kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Edumi Çerez Politikası’nı okuyunuz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz eğitmen ve kullanıcı üyeliklerinin oluşturulması, eğitim platformu hizmetlerinin sunulması, eğitim hizmetlerinin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek önerilmesi, eğitim platformunun pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi ve Edumi tarafından yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışında mukim aşağıda yer verilen üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Eğitmenler
 • Hizmet Sağlayıcılar
 • İş Ortakları
 • Reklam Ağları
 • Danışmanlar
 • Resmi Kurumlar

Uygulama ve site içeriğinde analitik araçları ile sağlanan demografik bilgiler hedef kitleyi derlemek amacıyla kullanılmakta olup herhangi bir kişisel veri (isim,soyad, T.C. Kimlik No, vb.) içermemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Edumi tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. Bu süreç kapsamında kişisel verileriniz; üyelik formları ve iş ortaklarımız kanallarıyla açık rızanızın elde edilmesine ya da Kanun’da öngörülen diğer istisnalara dayanılarak işlenmektedir.

Ayrıca Edumi hizmetlerini kullanırken çerezler vasıtasıyla ziyaretçilerden tanımlayıcılar vasıtasıyla oturumlar, cihaz bilgileri, IP adresi gibi kişisel veriler toplanmaktadır. Edumi web sitesinin ve hizmetlerinin kullanımı sırasında, internet servis sağlayıcınızın adı, IP adresleri ve gezindiğiniz sayfalar gibi, erişim verileri toplanır. Bu bilgiler Edumi’nun tabi olduğu ve web sitesine giren web sitesinin alt yapısının sağlanması, istatistiki incelemeler yapılması ve Edumi ile ilgili tanıtımların daha doğru hedeflere yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanımınıza ilişkin bilgiler toplamak ve bu bilgileri site fonksiyonlarını sağlama, site altyapısını yönetme ve pazarlama amaçlarıyla kullanmak üzere Edumi veya diğer hizmet sağlayıcılara ait çerezler (küçük boyutlu dosyalar) ve işaretçiler kullanılır.

Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca taahhüt ettiğimiz eğitim platformu hizmetlerinin sunulması için kullanılması zorunlu olan çerezler haricinde açık rızanıza dayanarak kullandığımız çerezler Edumi Çerez Politikası’nda listelenmiştir. Açık rızanızı her zaman geri çekme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Edumi’nin kişisel verilerinizi kimliğinizin belirlenmesine imkan verecek şekilde saklayacağı süre yasal yükümlülüklerimizin ve işletmesel gerekliliklerimizin karşılanması için gereken en kısa süredir.

Kişisel verilerinizin saklanacağı süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan şirket içi prosedürlerimiz uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız.

Hesabınızı kapattığınızda veya kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğinizde, bu verilerden yasal düzenlemelere göre hesabınızı kapatsanız bile tutmak zorunda olduğumuz veya silme talebinizi reddettiğimiz veriler dışında kalanları siler veya anonim hale getiririz.

Kullandığımız çerezlerin belli geçerlilik süreleri vardır ve bu süre boyunca web sitemizi ya da hizmetlerimizi kullanmazsanız kendiliğinden devre dışı kalırlar ve saklanan veriler silinir. Ayrıca bu çerezleri internet tarayıcınızın ayarlarını kullanarak da silebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Edumi, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Edumi ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Edumi uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, edumi.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.