Üniversite Hazırlıkta Edebiyattan Özel Ders (AYT Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri)

Kurs Açıklaması

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİM

Öğretmenle öğrencinin bire bir ders çalışmasının verimi artırdığını düşünüyorum. Öğrencimin seviyesi ve ihtiyacına göre ders anlatımımı şekillendirebiliyorum. Başarının düzenli bir çalışmanın ürünü olduğuna inanırım

NASIL FARK YARATIYORUM?

Bir dersim üç safhadan oluşabiliyor. Bir önceki derste verdiğim ödevleri öncelikle kontrol ediyorum. Öğrencimin yapamadığı soruları çözüyorum. İkinci aşamada yeni konuyu kavratmaya çalışıyorum ve konuyla ilgili soru çözüyorum. Son olarak da işlediğim konuyla ilgili ödevlendirme yapıyorum. İyi bir takip başarı getirir.

KİMLER KATILABİLİR?

AYT için talep eden her öğrenci derslerime katılabilir. Üniversiteye hazırlıkta anlam, dil bilgisi, edebiyat gibi alanları benden öğrenmek isteyen bütün öğrencilere yardıma açığım.

ÖN GEREKSİNİMLER NELERDİR?

Öğrenmeye istekli olmak başarının anahtarıdır.

DERS KAPSAMI, PLANI ve METODOLOJİLERİ

Türkçeden ilk sınavda kırk soru gelmektedir. İkinci sınavda ise Türk dili ve edebiyatından yirmi dört soru çıkmaktadır. Benim branşımda sözcük, cümle ve paragraf anlamı sorularından çok sayıda soru sorulmaktadır. Türkçe sorularının yaklaşık dörtte üçü anlam üzerine kuruludur. Bu sorularla öğrencinin okuduğunu doğru anlama yönü ölçülmektedir. Dil bilgisi, ses, yazım, noktalama ve anlatım bozukluğu sorularıyla da öğrencinin Türkçeye tam vâkıf olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bu tür sorular iyi bir alt yapı gerektirmektedir. Sınavda genel kurallar dahilindeki soruların yanında, kimi zaman kural dışı yerlerden de soru çıkmaktadır. Bu yönüyle Türkçeden kırkta kırk çıkarmak için sıkı bir çalışma programını göze almak gerekebilir.
Edebiyat derslerinde Türk edebiyatının dönemleri, edebi sanatları ve yazarları işlenmektedir. Sanatçıların eserlerinin türleri ve içerikleri de üniversite sınavlarında sorulan sorular arasındadır. Bu bilgiler öğrencinin hafıza yeteniğini ölçmektedir. Edebiyat dünyasının birçok özelliği bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. İkinci sınav olan AYT’de Türk dili ve edebiyatı testinde de Türkçeden soru gelmektedir.
Haftalık ödevlendirmelerimde kitap okumaya da yer verebiliyorum. Kitabın belli bir aralığının okunup okunmadığını kontrol edebiliyorum.

DERS PROGRAMINDA ÖĞRENCİ NELER KAZANMAKTADIR

Program sonunda, öğrencimin sınavda “çok bir iyi net” çıkarmaya aday olması benim için mutluluk kaynağıdır.

KULLANILAN MATERYALLER

Derslerimde, yazarlarından biri olduğum kitap ve testleri kullanabiliyorum. Başka yayınlardan da yararlanarak derslerimi işleyebiliyorum.

ONLİNE DERSLER İÇİN TERCİH ETTİĞİM GÜN VE SAATLER

Birlikte belirleyeceğimiz gün ve saatlerde dersimizi işleyebiliriz. Şu sıralarda sadece özel ders veriyorum. Hafta içi ve hafta sonu ders taleplerine açığım. 

Eğitmen Hakkında

Marmara Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bölümünden 1997’de mezun oldum. 2001 yılından beri üniversitelere ve liselere hazırlık amaçlı özel dersler vermekteyim. Bu sahalarda bilgi ve deneyim sahibi bir öğretmen olarak öğrencilerimin başarılarının artmasına katkıda bulunuyorum. Daha önce görev yaptığım kursun bir şubesinde öğrencilere yapılan ankette en iyi öğretmen seçildim.