facebook

YDS soru dağılımı genel olarak şu şekildedir;

6 Kelime Bilgisi 10 Dil bilgisi 10 Cloze Test 10 Cümle Tamamlama 10 Dil bilgisi 3 İngilizce-Türkçe Çeviri
3 Türkçe-İngilizce Çeviri
20 Paragraf 5 Diyalog 4 Anlamca En Yakın İfadeyi Bulma 4 Paragraf Tamamlama 5 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

Kelime bilgisi bölümünde sorulan kelimeler B2 düzeyindedir (upper intermediate). Bu sorular doğrudan kelime bilgisini ölçmektedir. Kelime listesi çıkartırken, bu kelimeleri çalışırken hangi seviyede olduğunu bilmek sınavın bu bölümüne çalışırken size kolaylık sağlayacaktır. Sizler için en çok çıkan kelimeleri daha önce listelemiştik. Edumi’nin hazırladığı bu listeyi incelemeniz çok yardımcı olacaktır. Dilbilgisi bölümünde zamanlar, bağlaçlar vs gibi tüm yapıların kullanımı test ediliyor. Bu bölümde sıklıkla sorulan konular şunlardır; Tense ,Active – Passive, Modals ,Gerund – Infinitive,Relative Clause,Noun Clause,Conditionals.

Cloze Test sorularında size iki adet paragraf verilerek, paragraf içerisinde boş bırakılan beş kısmın her biri için uygun bağlaç, edat, artikel veya bir kelime ile doldurması istenir. Bu bölümde kendinizi geliştirmek için kısa parçalar okuyarak hangi yapıların nasıl kullanıldığını öğrenmek işinizi kolaylaştıracaktır.

Cümle tamamlama bölümünde adaydan verilen cümleyi anlamca tamamlayan diğer yarıyı bulması istenir. Cümle tamamlama sorularında soru köküne yan cümle verilip, seçeneklerde ana cümle ya da tam tersi istenebilir. Bu soru tipinde sadece çeviri yaparak cevaba ulaşmaya çalışmak doğru değildir. Soru kökündeki fiil, edat, bağlaç ve diğer yapıları analiz edip devamına karar vermek daha yararlı olacaktır. Çeviri bölümünde hem İngilizce ’den Türkçe ’ye hem de İngilizceden Türkçeye sorular sorulmaktadır. Cümlelerde geçen önemli kelimelere, yapılara ve edatlara dikkat edip altını çizerek başlayabilirsiniz. Genel çeviriyi düşünürken hangi yapının hangi sebeple kullanıldığını sorgulayınız. Cümlelerin analizini yaparken kullanılan yapıların cümlenin hangi öğesini oluşturduğuna ve dizilime dikkat ediniz. Paragraf soruları genellikle adayların en çok zaman kaybettiği bölüm oluyor. Bu bölümde hızlanmak ve metinleri daha kolay içselleştirmek için hazırlık sürecinde bol miktarda yabancı metinler ve akademik yazılar okumak gereklidir.

Anlamca en yakın İfadeyi bulma bölümü bana kalırsa paragraf sorularından sonra en zor bölümlerden biri. Bu bölüm için iyi bir gramer bilgisi ve kelime bilgisi gerekli. İngilizcede kullanılan yapıların muadillerini öğrenmiş olmak ve kelimelerin eş anlamlarını bilmek gerekiyor. İngilizceye hâkim olmadan cevaplanacak sorular değil. Tüm çalışmaları tamamladıktan sonra hangi yapının hangi yapıyla benzerlik gösterdiğinin bir listesi yapılmalı.

Paragraf tamamlama bölümü genellikle bu sınava girenlerin zorlandığı bir bölümdür. Fakat bu sorular tüm paragrafı okumaya gerek kalmadan iki ya da üç cümle arasında anlam ilişkisi kurarak ya da boşluğun olduğu yere göre hareket ederek hızlı ve doğru bir şekilde çözülebilir.

Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma bölümü paragraf tamamlama bölümüne benzeyen adayların genellikle zorlandığı bir bölümdür. Bu soru türünde bir paragraf verilmektedir ve beş ayrı cümle sunularak hangi cümlenin anlam akışını bozduğu sorulmaktadır. Paragraftaki ana fikri veren cümleyi (topic sentence) bulduktan sonra diğer cümlelerin ana fikir cümlesiyle ve birbiriyle ne kadar eşleşip eşleşmediğine bakarak soruyu rahatlıkla çözülebilirsiniz.

Bu yazımızda YDS’de en çok çıkan konuları ve bu soru tiplerinin çözülmesine yönelik bilgileri sizlere sunduk. Sınava hazırlık sürecinde adaylar çoğu zaman nereden başlayacağını bilemeyip, başladığı kursları da yarı da bırabiliyor. Edumi’deki online YDS kurslarıyla kısa bir sürede ve rahat bir şekilde sınava hazırlanabilirsiniz.