facebook

Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik insan hayatında bu kadar uzun süre yer alarak birçok icadın ve gelişmenin gerçekleşmesine olanak sağladı. Bu gelişmelerin en temelinde ve önemli bir noktada yer alan abaküsün icadı ile insanlar gerçekleştirdikleri işlemlerde aktif olarak abaküs kullanarak matematiğin temellerini atmış oldu. Günümüzde kullandığımız icatların, malzemeleri hatta her şeyin temelinde matematik rol almaktadır. Örnek verecek olursak günümüzün önemli icatlarından olan bilgisayarlar temel yapı parçacıkları olarak lojik kapılardan oluşup bu kapılar elektriksel sinyallerle kontrol edilip matematiksel işlemler ile yönetilmektedir. Bir diğer örnek ise seri üretim yapılan mobilya eşyalarında ölçülerin korunması için aynı ebatlarda ürünler üretmek için boyutların ölçüsü sayıları kullanarak tutulmaktadır. Son olarak hayati bir örnek verecek olursak programlama dillerinde 2 sayının eşitliği kontrol edilirken operand(işlem) olarak çıkarma işlemi kullanılmaktadır. 4 sayısı ile 3 sayısı birbirine eşit mi diye bakılırken 2 sayı birbirinden çıkarılıp sonuç 0 a eşit mi diye kontrol edilecektir. Eğer 2 sayı birbirine eşitse sonuç 0 olacaktır ve işlem doğru olarak değerlendirilecektir.

Matematiğin günlük hayatımızdaki öneminden bahsettikten sonra 0’dan başlayarak matematiği nasıl öğrenebileceğimizden bahsedeceğiz. Matematik temel olarak 4 farklı işlemden oluşmaktadır. Bunlar toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleridir. Bu işlemleri kullanarak bütün matematiksel problemleri çözmekteyiz. Örneğin 3 elmanın üzerine 4 elma eklenirse kaç elma olur gibi bir problemi ekleme kelimesi kullanıldığı için toplama işlemi kullanarak değerlendireceğiz.3+4=7 olacağından bu işlemin sonucu 7 olarak bulunacaktır. Bu 4 işlemin mantığı çözülüp hangi karşılaşılan problemlerde hangisinin kullanılacağı bulunduktan sonra matematiğin temelini oluşturmuş olacağız. Sıfırdan başlayan bir kişi her ne kadar zor işlemler olsa da bunlar sürekli kullanımda insan beynine otomatik olarak yerleşecek ve işlem süresi çok daha kısa zamanlara indirilecektir. Bu işlemleri gerçekleştirirken görsel olarak yardımcı olacak araçlar da kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak yukarıdaki paragrafta da bahsettiğimiz abaküs bunların en temel örneklerindendir. Bu işlemleri öğrenirken pratiklik kazandırması açısından abaküs kullanılıp 4 işlemin gösteriminin abaküs üzerinde gösterilmesi 0’dan başlayan kişiler için işlem gerçekleştirme süresini kısaltacak ve pratiklik açısından faydalı olacaktır.0’dan başlayan insanlar temel işlemler öğrenildikten sonra daha karmaşık problemlere geçip matematik alanında uzmanlaşma imkanına sahip olacaktır. Her ne kadar karmaşık görünse de problemler hepsinin temelinde başta oluşturulan 4 işlem mantığı yer almaktadır. Örnek verecek olursak üniversite giriş sınavı müfredat konularından biri olan taban aritmetiği konusunun tüm temeli 4 işlem ile oluşturulmuştur. Bölme ve çıkarma işlemleri kullanılarak taban aritmetiği konusu tüm özellikleri ile öğrenilmiş olur.

Matematiğin insan hayatındaki önemini, kullanım alanlarını ve nasıl başlanılacağını anlattıktan sonra sıradaki adam matematiğe 0’dan başlamak olacaktır. Özellikte 3-6 yaş aralığındaki çocuklarınızın yaz tatilini verimli geçirmesini istiyorsanız matematik temellerini atmak onlar için en mantıklı ve doğru karalardan biri olacaktır. Edumi alanında uzman, deneyimli eğitmenler tarafından, online olarak harika ses ve görüntü kalitesiyle bir çok alanda eğitim imkanı sunan bir internet sayfasıdır. Matematiğe yeni başlayanlar için de eğitimler mevcut olarak sayfada bulunmaktadır. Bu sayfayı kullanarak 0’dan başlayan kişiler olarak temelinizi daha kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.