facebook

Dijitalleşen dünyanın dijital eğitim sistemi olan online eğitim platformları ile eğitimin sınırları ortadan kalkıyor.

Teknolojinin hayatımızda değiştirdiği en önemli alanlardan biri şüphesiz eğitim oldu. Etrafımızdaki her şeyin dijitalleştiği bu dönemde eğitim de online platformlara, yani parmaklarımızın ucuna taşındı. Klasik eğitimle kıyaslandığında, online eğitimler sınırların kalktığı evrensel bir eğitim anlayışı sunuyor. Okul sıralarından bilgisayar tuşlarına taşınan eğitimin getirdiği avantajları gelin birlikte inceleyelim:

Online Eğitim Platformları ve Sınıf Ortamı Arasındaki 4 Fark 1. Eğitimde Fırsat Eşitliği

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, eğitimin herkes için ulaşabilir olmasına dair bir madde içerir. Yani eğitim alma hakkı, temel hak ve özgürlükler sınıfındadır. Klasik eğitim anlayışını düşündüğümüzde ise gelişmiş ülkelerde büyük ölçüde bu hak sağlanırken, az gelişmiş ülkelerde halkın büyük bir bölümünün eğitime erişim imkânı bulunmuyor. Veya eğitim olanakları mevcut olan ülkelerde bile, fakir ile zengin zümrenin eğitime ulaşma imkânı eşit ve adil bir sisteme oturtulamıyor. Online eğitim platformları, eğitimin evrenselleşmesinde ve herkes için ulaşılabilir olmasının sağlanmasında büyük bir adımdır.

2. Kaliteli Eğitim

Eğitime ulaşabilmenin yanında, ulaşılan eğitimin kalitesi de değerlendirilmesi gereken ayrı bir noktadır. Bir online eğitim platformu, dünyanın en iyi üniversitelerindeki hocaların verdikleri derslere ulaşmamızı sağlıyor. Klasik eğitim sisteminde belli bir üniversiteye veya okula kayıt yaptırdıktan sonra, eğitim kalitesini sağlayamayan bir hoca olması durumunda tek bir ders için okul değiştirmek çoğu zaman verimli bir çözüm olamıyor. Online eğitimler ise, kaliteli eğitimin yanında bu kaliteli eğitimler arasında seçim yapma imkânı da sunuyor.

3. Farklı Bilgilere Ulaşma Kolaylığı

Online eğitim platformlarının sağladığı bir diğer büyük avantaj ise mühendislikten aşçılığa sayısız branşta eğitimi tek bir kişi içi ulaşılabilir kılması. Örneğin, içinde yemek yapma tutkusu barındıran bir fizik mühendisi iseniz, iki okula kayıt yaptırma stresi yaşamadan ve dersten derse yetişmek için koşturmadan dilediğiniz alana ait bilgiye bilgisayarınızın ekranından ulaşabiliyorsunuz.

4. Kişisel İhtiyaçlara Cevap Verebilen Eğitim Modeli

Her bireyin öğrenme stili birbirinden farklıdır. Kimi duyarak daha iyi öğrenir, kimi ise görsel araçlar yardımıyla veya yazma yoluyla. Bir online eğitim platformu tüm öğrenme araçlarını sizlere sunabilir. Hazırlanan derslerde akademisyenler dijital araçların sunduğu imkânları olabildiğince fazla kullanıyorlar. Ders anlatımını animasyon, grafik, simülasyon ve videolarla zenginleştirerek geniş bir görsel öğrenme alanı sunuyorlar. Dersi tekrar tekrar dinleme olanağı ve altyazılar ile derste bir şeyi kaçırma riskiniz de ortadan kalkıyor. Kısacası, gidemediğiniz tek dersten gelen final sorusunu çözememek tarihe karışıyor.

Toparlayacak olursak; online eğitim platformları kaliteli, ulaşılabilir içeriği ve zenginleştirilmiş eğitim araçları ile sınırları olmayan bir eğitim dünyasının kapılarını herkes için açıyor.