facebook

Sıklık zarfları günlük hayatta yapılan eylemlerin “ne sıklıkla’’ yapıldığını anlatmak için kullanılır. İngilizcede belirsiz ve belirli olmak üzere sıklık zarfları ikiye ayrılır;

1) ADVERBS OF INDEFINITE FREQUENCY

(ADVERBS OF INDEFINITE FREQUENCY) BELİRSİZ SIKLIK ZARFLARI Always Daima, Her zaman Usually Genellikle Normally\ Generally Çoğunlukla Often\ Frequently Sık Sık Sometimes Bazen Occasionally Nadiren Seldom Seyrek Hardly\ Ever\ Rarely Pek az Never Asla, Hiç

Şimdi bu sıklık zarflarının cümle içinde nasıl kullanıldığına örnekler üzerinden bakalım. ● İngilizcede geniş zamanlı cümlelerde sıklık zarfları fiilden önce gelir. Subject + Adverb + Main Verb (Özne + Sıklık Zarfı + Fiil) I always watch TV at night. ( Geceleri daima televizyon izlerim.) I normally sleep at 10 pm but I slept at 01 am last night. ( Ben normalde gece 10’da uyurum ama dün gece sabaha karşı 1’de uyudum.) My friends occasionally go to gym. ( Arkadaşlarım nadiren spor salonuna giderler.) ● am\is\are kullanılan cümlelerde am\is\are fiilinden sonra sıklık zarfları yazılır. Subject + am\is\are + Adverb (Özne + am\is\are + Zarf) The weather is usually sunny in Maldives. (Maldivlerde hava genellikle güneşlidir.) He is often excited when he rides a bike. ( O bisiklete binerken sık sık heyecanlanır.) • Yardımcı fiil ( have, will, must, might, could, would, can) kullanılan cümlelerde sıklık zarfları yardımcı fiilden sonra gelir. Subject + Auxiliary + Adverb + Main Verb [Özne + Yardımcı Fiil + Sıklık Zarfı + Fiil) She can sometimes beat me in a race. ( O bazen beni koşu yarışında yenebilir.) We must never feel nervous when we study for a lesson. ( Biz ders çalışırken asla gergin hissetmemeliyiz.) • Bazı sıklık zarfları cümlenin başında da kullanılabilir. Bu zarflar şunlardır; usually, normally, often, frequently, sometimes ve occasionally. Sometimes, I feel anxiety when I do my homework. ( Ödevimi yaparken bazen kendimi endişeli hissederim.) • Ancak şu zarfları cümle başında kullanamayız; always, seldom, rarely, hardly, ever, never.

2) ADVERBS OF DEFINITE FREQUENCY İngilizcede yaptığımız eylemlerin sıklığından bahsederken daha spesifik olması için belirli sıklık zarfları kullanılır. (ADVERBS OF DEFINITE FREQUENCY) BELİRLİ SIKLIK ZARFLARI Every day Her gün Once a month Ayda bir Twice a year Yılda iki kere Two times a day Günde iki kez Every week Her hafta Every weekend Her haftasonu Daily Günlük olarak Monthly Aylık olarak

Şimdi bu belirli sıklık zarflarının cümle içinde nasıl kullanıldığına örnekler üzerinden bakalım. • I go to school every day. ( Ben her gün okula giderim.) • She goes to hospital once a month because of her disease. ( O hastalığından dolayı ayda bir hastaneye gider.) • He visits his family twice a year. ( O yılda iki kere ailesini ziyarete gider.) • I brush my teeth two times a day. ( Ben günde iki kez dişlerimi fırçalarım.) • Julia goes to fitness center every week. ( Julia her hafta spor salonuna gider.) • David has a party in his house every weekend. ( David her haftasonu evinde parti verir.) • I check my e-mail box daily. ( Ben mail kutumu günlük olarak kontrol ederim.) • My parents pay rent for our aparment monthly. ( Ailem aylık olarak evimizin kirasını öder.)