facebook

İletişimin her alanda maksimum düzeye ulaştığı günümüzde yabancı dil bilmek oldukça büyük bir öneme sahiptir. Anadillerinin yanında ikinci bir dili konuşabilen kimselerin iş, seyahat ve sosyal hayatta çok daha başarılı ve özgüvenli oldukları gözlemlenmektedir. Ayrıca yeni bir dil, kişiye yeni bir ufuk ve düşünme şekli kazandırması açısından da çok değerlidir. Dünya üzerinde yaklaşık 1,5 milyar kişi tarafından kullanılan İngilizce, uzun zamandan beri dünya dili olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple dünya üzerinde çok sayıda insan İngilizce öğrenme çalışmaları içerisindedir. Ancak son zamanlarda İngilizce artık zaten hâkim olunması gereken bir dil gibi görülmeye başlanmıştır. Özellikle birçok şirket iş alımları yaparken, başvuranlara İngilizcenin yanında başka hangi dilleri bildiklerini sormaktadırlar. Bu da akıllara, ‘’İkinci Yabancı dil olarak hangi dili öğrenmeliyim?’ sorusunu getirmektedir. Dünya üzerinde aktif olarak kullanılan toplam 6,500 farklı dil bulunmaktadır. Ancak bu dillerden 2,000 tanesinin yalnızca 1,000 kadar konuşanı bulunmaktadır. Bu dillerin en popüler olanları sırasıyla Çince, İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Hintçe olarak sıralanmaktadır1. Bu kıyaslamada, elbette ülkelerin nüfuslarının büyük etkisi olmaktadır. Bu anlamda, en çok konuşulan dil Çince ise, bu dili öğrenmemiz gerekir, şeklinde bir kaide yoktur. Peki İngilizcenin yanı sıra öğrenmemiz gereken dili nasıl seçebiliriz? Bu soruya bir ve değişmez bir yanıt vermek oldukça zordur. Dilin işlevinin iletişim olduğunu hatırlarsak, öğrenmek isteyeceğimiz dili seçerken bireysel farklılıklar olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Yani bizim dil anlamında bir birey olarak neye ihtiyacımız vardır? Biz kimlerle ve hangi alanda iletişim kuracağız? Hangi sektörde çalışıyoruz veya çalışmak istiyoruz? Ya da amacımız seyahat etmekse, hangi dilin konuşulduğu ülkelerde seyahat edeceğiz? İkinci bir yabancı dile başlamadan önce yanıtlamamız gereken sorular bunlardır. Kişi, yalnızca eserlerini okumaktan keyif aldığı bir yazarın kitaplarını ana dilinde okumak için bile dil öğrenebilir. Bu sebeple ikinci yabancı dil olarak hangi dili öğreneceğimiz büyük oranda kişiseldir. Dünya üzerinde çokça konuşulan bazı dillerin işlevlerini inceleyebiliriz:

ALMANCA Almanca, İngilizce ile aynı dil ailesinden gelmesi nedeniyle özellikle kelimelerde çok fazla benzerlikler bulunmakta, bu da İngilizce bilen birinin Almancayı da hızla kavramasına yardımcı olmaktadır. Almanca da birçok ülkede anadil olarak konuşulmaktadır. Ayrıca Avrupa’da da kullanılan en yaygın dillerden biridir. Ülkemizde çok sayıda Alman firması bulunmaktadır. Özellikle otomobil ve ev aletleri alanlarında birçok Alman firması vardır. Örneğin bu sektörleri çalışma alanı olarak seçecek kişilerin Almaca dilini öğrenmesinde fayda vardır. FRANSIZCA Fransızca da günümüzde dünyadaki en geçerli dillerden biridir. Avrupa ve Afrika kıtasında birçok ülkede anadil olarak konuşulmaktadır. Fransa siyaset, sanat ve mimari gibi alanlarda da öncü ülkeler konumdadır. Bu anlamda Fransızca bilmek, bu alanlarda kişiye avantaj sağlayabilmektedir. Fransa ayrıca her yıl çok fazla turist tarafında ziyaret edilen bir ülkedir. En önemlisi de havacılık ve otomobil alanlarında önde gelen bir ülke olmasıdır. Yukarıda belirtilen özellikleriyle Fransızca birçok insanın işine yarayacak bir dil olabilir. İSPANYOLCA İspanyolca daha önce belirttiğimiz gibi en çok konuşulan dillerden biridir. İspanyolca 4 kıtada resmi dil olarak konuşulmaktadır. Ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde de en çok konuşulan ikinci dildir. 2 İspanyolca İtalyanca ve Latince gibi dillere çok yakın olması nedeniyle bu dillerin öğrenimini de kolaylaştırması açısından birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ek olarak öğrenilmesi kolay ve karmaşık olmayan bir dildir. Görüldüğü üzere her dilin kişiye sağlayacağı farklı katkılar bulunmaktadır. Belirli bir dilin kesinlikle öğrenilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bunun yerine kişiler kendi ihtiyaçları ve ilgi alanlarını belirleyerek ikinci bir dil öğrenimine başlayabilirler. Bu sebeple yeni bir dile çalışmaya başlamadan önce hangi dil ve dillerin bizim için en faydalı olacağını tespit etmek bizim için önemlidir.