facebook
Bu yazımda, biraz aile – öğrenci – eğitmen arasındaki çerçevenin ve sınırların öneminden, bu konuyla ilgili detayların öğrenme becerisi ve hızı üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Bu konu, ailenin devrede olduğu, özellikle orta ve lise döneminde alınan özel dersler açısından büyük önem arz ediyor…**

Eğitimde Çerçeve, Sıfatlar ve Roller

Herkesin kendi rolünü bilinçli ve gönüllü bir şekilde üstlenmesi, bu rolün dışına çıkmamaya özen göstermesi, başarıya son derece güçlü bir zemin hazırlıyor ancak ne var ki, kapsamı itibarı ile bu konu bir miktar gizli kalmış, en azından bilinen başarı faktörleri arasında ön planda görünmeyen bir detay.

**

İlişkileri şekillendiren yön veren en önemli faktör nedir?

Bizleri bir araya getiren, iletişim tarzımızı belirleyen, kelimelerimize yön veren şey…

Sıfatlar.

**

Sağlıklı bir ilerleme süreçte aktif rol alan herkese sıfatlarının hatırlatılması ve sıfat görev eşleştirilmesinin yapılmasıyla olur. Bazen arkadaş bazense öğretmen olmaya çalışan anne babalara, onlardan beklentinin sadece anne ve baba olmak olduğu hatırlatılmalıdır.

Bu görev, süreçteki en aktif kişi olan öğretmenin temel sorumluluğudur.

**

Öğretmen, öğrenci, aile ve okul, eğitim – öğretim aktivitesinin en önemli unsurlarıdır.

Öğrencinin yaşına göre bunların bazıları devre dışı kalabilir ya da yeni unsurlar eklenebilir. Otuzlu yaşlarda bir öğrenci için aile ve okul devre dışıyken, ergenlik yaşında bir öğrenci için sosyal çevre bu unsurlara dahil edilebilir.

Öğretmen sürece ne kadar hakim olur, ne kadar ipleri eline alırsa herkesin sıfatına uygun davranma konusundaki uyum süreci hızlanır. Bu durumda kimse üzerine düşmeyen bir görevle baş başa kalmamış olur ve de kime karşı ne şekilde bir sorumluğu olduğunu olduğunu bilir.

Herkesin kendi rolünü üstlenmesi, mutlu, keyifli, zaman tasarruflu, başarılı bir eğitim süreci
geçirmenin temel anahtarıdır.

Bir sonraki yazıda sıfat görev eşleştirmeleri ve bunun eğitim süreci üzerindeki etkisinden detaylıca bahsedeceğim.

 

Barış Kantar
Özel Ders Eğitmeni & edumi.com Eğitim Danışmanı