facebook

LGS’den sonra zorlu ama başarıyla atlattığınız bir sınav döneminden sonra lisede neler olacağını merakla beklediğinizin farkındayız. Herkes lise daha zor, çok çalışmalısın dese de 9. sınıfta göreceğiniz derslerin tamamı ortaokulda gördüğünüz derslere benzer olacak ve yine başarılı olacağınızı tahmin edebiliyoruz. Size şimdiden verebileceğimiz bir tavsiye var; gelecek senelerde alan seçiminde ne istediğinize kesin olarak karar verebilmeniz için 9. Sınıf ve 10. Sınıfta tüm derslerinizi dikkatle dinlemeniz. Yine derslerinize zamanında çalışıp günlük tekrarlarınızı aksatmazsanız her şey istediğiniz gibi olur. Şimdi sizinle 9. Sınıf matematik müfredatına göz atacağız. Paylaştığımız müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat kapsamında lise 9. sınıf matematik dersi konuları ve ünitelere göre dağılımları burada. Hepinize güzel ve başarılarla dolu bir sene dileriz.

1) MANTIK • Önermeler ve Bileşik Önermeler -Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. -Bileşik önermeyi örneklerle açıklar. ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir -Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar -Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. -Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

2) KÜMELER • Kümelerde Temel Kavramlar -Kümeler ile ilgili temel kavramları açıklar. -Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar • Kümelerde İşlemler -İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. -Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. -İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

3) DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER • Sayı Kümeleri S-ayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. • Bölünebilme Kuralları -Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. -Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. -Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

• Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler -Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. -Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. -Çözüm kümelerini analitik düzlemde gösterilir. -Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. -Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

• Üslü İfadeler ve Denklemler -Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. -Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. -Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar -Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. -Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.

4) ÜÇGENLER • Üçgenlerde Temel Kavramlar -Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. -Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik -Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder -Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir. • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları -Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar. Thales’ in çalışmalarına yer verilir. -İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. • Dik Üçgen ve Trigonometri -Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. -Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar • Üçgenin Alanı -Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. -Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. .
5) VERİ • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri -Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar • Verilerin Grafikle Gösterilmesi -Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek açıklar.

  1. matematik derslerine edumi online etüt sınıflarından hazırlanabilirsin.

KAYNAKÇA: • 9. Sınıf Matematik Yıllık Planı 2018-2019, (MEB)